Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Klauzula informacyjna Faktorii

  1. Administratorem danych osobowych jest Faktoria sp. z o.o. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Faktoria), z którą można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@faktoria.pl, tel.: +48 800 500 600, pisemnie na adres siedziby Faktorii lub osobiście w siedzibie Faktorii. Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@faktoria.pl lub pisemnie na adres siedziby Faktorii.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu oferowania Pani/Panu przez Faktorię reklam produktów i usług Faktorii, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Faktorii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania marketingowe prowadzone przy użyciu elektronicznego lub głosowego kanału komunikacji będą prowadzone po uzyskaniu Pani/Pana uprzedniej zgody na kanał komunikacji. Dane będę przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub cofnięcia zgody na wskazany kanał komunikacji.
  3. Faktoria może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Faktorii, takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Faktorią i na jej zlecenie.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Faktorię oraz: prawo (•) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, (•) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Faktorii (więcej informacji o przysługujących prawach dostępne jest w art. 12-23 RODO, którego tekst dostępny jest: https://eur-lex.europa.eu/), (•) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/).
  5. Aby skorzystać z praw określonych w pkt 4 należy skontaktować się z Faktorią na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1.
  6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.