Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość
Faktoring

Co to jest cash flow i dlaczego jest tak ważny dla finansów przedsiębiorstwa?

Cash flow to istotny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, określający jego sytuację finansową. To doskonały sposób na uchronienie spółki przed utratą płynności finansowej. Pomaga zarządzać przedsiębiorstwem, a ponadto stanowi cenną informację dla potencjalnych partnerów biznesowych i inwestorów. Co to są przepływy pieniężne i dlaczego warto poddawać je analizie?

Co to jest cash flow?

Podstawowe informacje o działalności finansowej przedsiębiorstwa pod względem finansowym jest sprawozdanie finansowe, które składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest bilans zysków i strat. Co to jest cash flow? To drugi element sprawozdania, zwany inaczej rachunkiem przepływów pieniężnych. Zawiera on zarówno źródła finansowania, jak i ich wykorzystanie. Dzięki niemu możliwe jest ustalenie wartości gotówki, którą dysponuje firma, z jakich dokładnie źródeł pochodzi oraz sposób ich zagospodarowania.

Cash flow uwzględnia jedynie zaistniałe przepływy pieniężne, czyli zestawienie wpływów oraz wydatków, z uwzględnieniem ich podziału na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową. Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych są bardzo dokładne, dlatego doskonale nadają się do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kto ma obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych musi być sporządzany przez fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne, banki oraz podmioty, które wymienione zostały w art. 64 ustawy o rachunkowości. To m.in. firmy, które w roku obrotowym obejmującym sprawozdanie, spełniły warunki:

 • zatrudnienie średnioroczne wyniosło minimum 50 osób (pełne etaty),
 • suma aktywów bilansu pod koniec danego roku obrotowego wynosiła równowartość minimum 2 500 000 euro w walucie polskiej,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych za dany rok obrotowy, wynosiły równowartość minimum 5 000 000 euro w walucie polskiej.

Zarówno małe, jak i średnie firmy nie muszą sporządzać rachunku przepływów pieniężnych. Często jednak decydują się na to, aby poznać płynność finansową oraz przepływy pieniężne netto.

Rachunek przepływów pieniężnych – z czego się składa?

W rachunku przepływów pieniężnych znajdują się:

 • przepływy netto z działalności operacyjnej, przynoszącej przychody (np. wpływy ze sprzedaży usług, produktów, towarów, wydatki związane z działalnością operacyjną, m.in. należności dla dostawców),
 • przepływy z działalności finansowej, wpływające na wzrost lub spadek i zmiany w strukturze kapitału własnego, jak również zadłużenia jednostki, np. kredyty i pożyczki,
 • przepływy z działalności inwestycyjnej, z możliwością wygenerowania zysków (np. związane z kupnem i sprzedażą aktywów trwałych).

Przepływy pieniężne, pochodzące z działalności operacyjnej, informują najdokładniej o tym, czy przedsiębiorstwo generuje odpowiednią sumę pieniędzy na spłatę zobowiązań, utrzymanie zdolności operacyjnej czy też rozwój bez konieczności pozyskiwania finansów ze źródeł zewnętrznych.

Jak sporządzać cash flow?

Do metod sporządzania przepływów finansowych należą:

 • metoda bezpośrednia – wykazywanie głównych kategorii zapłaconych oraz otrzymanych środków pieniężnych brutto,
 • metoda pośrednia – strata lub zysk korygowana o:
  • skutki transakcji o charakterze bezgotówkowym,
  • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, związane z przyszłymi lub przeszłymi wpływami bądź płatnościami środków pieniężnych, które dotyczą działalności operacyjnej,
  • przychody i koszty, związane z cash flow z działalności finansowej bądź inwestycyjnej.

Analiza przepływów finansowych informuje o zdolności firmy do generowania środków pieniężnych. Wraz z bilansem zysków i strat stanowi szczegółową bazę wiedzy dla inwestorów oraz kredytodawców, którzy mają możliwość dokładnie ocenić kondycję przedsiębiorstwa.

Analiza cash flow

We wszystkich obszarach działalności, które znajdują się w rachunku, przepływy finansowe mogą być ujemne lub dodatnie. W przedsiębiorstwie dobrze funkcjonującym, saldo przepływów z działalności operacyjnej jest dodatnie i może pokryć saldo ujemne przepływów z działalności inwestycyjnej. Jeżeli firma przez długi czas nie generuje salda dodatniego przepływów gotówki z działalności operacyjnej, a dodatkowo ma ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej, z pewnością chyli się ku upadkowi.

Podsumowanie

Stworzenie dokumentu cash flow wymaga staranności i należytej weryfikacji zobowiązań oraz kapitału firmy. Muszą znaleźć się w nim wszystkie przepływy przedsiębiorstwa. Warto powierzyć jego sporządzenie specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę do przygotowania wysokiej jakości sprawozdania.

Chcesz dowiedzieć się nieco więcej o finansowaniu, księgowości, relacjach biznesowych lub sposobach pozywania finansowania zewnętrznego? Sprawdź naszą bazę wiedzy, gdzie znajdziesz mnóstwo ważnych informacji. Potrzebujesz pomocy w zakresie faktoringu? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci rozwiązać problem i odpowiemy na każde nurtujące Cię pytanie.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Te porady mogą Ci się spodobać

Finanse

Co to jest controlling i jakie jest jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa?

Finanse Księgowość

Dźwignia finansowa – czym jest i jak działa?