Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Co to jest kapitał obrotowy netto?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest kapitał obrotowy. Czym dokładnie jest, jakie są jego rodzaje i jak się go wylicza?

Czym jest kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy to pewnego rodzaju miara finansowa, pomocna w określeniu stanu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi nadwyżkę środków finansowych bieżących nad zobowiązaniami. Kapitał obrotowy wyliczany jest na podstawie aktywów, obecnych w firmie przez czas nie dłuższy niż rok.

Jak otrzymać wartość kapitału obrotowego? Wystarczy odjąć od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa wysokość zobowiązań bieżących, dotyczących:

 • systemu finansowania państwa (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki etc.),
 • banków – m.in. kredyty krótkoterminowe,
 • dostawców – zapłata za dostawy,
 • pracowników – wynagrodzenie.

Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności finansowej bądź wzrostem kosztów uzyskania przychodu.

Kapitał obrotowy – rodzaje

Kapitał obrotowy podzielić można na dwa podtypy:

 • kapitał obrotowy brutto, czyli bieżące aktywa firmy, do których zaliczyć można majątek obrotowy, przeznaczony do działalności bieżącej,
 • kapitał obrotowy netto – stanowi różnicę między kapitałem stałym i majątkiem trwałym bądź aktywami bieżącymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kapitał obrotowy netto może mieć poziom:

 • ujemny – zobowiązania krótkoterminowe są niższe niż aktywa obrotowe,
 • dodatni – kapitał długoterminowy jest wyższy od poziomu aktywów trwałych,
 • zerowy –zobowiązania bieżące i poziom aktywów jest na równym poziomie.
Kapitał obrotowy netto – czym jest?

Kapitał obrotowy netto to inaczej kapitał pracujący. Jest to nadwyżka aktywów obrotowych w stosunku do krótkoterminowych zobowiązań. Stanowi część kapitałów stałych, która finansuje aktywa obrotowe, jednak nie finansuje aktywów stałych.

Dzięki utrzymaniu optymalnego poziomu kapitału obrotowego netto możliwe jest uniknięcie kosztów związanych z pozyskaniem kapitału, przeznaczonego na działalność bieżącą firmy. W pewnym sensie można powiedzieć, że zapobiega stratom – w przypadku potrzeby uzyskania finansowania na działalność bieżącą, sprzedaż całego majątku może wiązać się z obniżeniem jego wartości.

Kapitał obrotowy to aktywa, które obecne są w przedsiębiorstwie nie więcej niż przez 12 miesięcy. Są to towary, zapasy, materiały oraz należności krótkoterminowe, bądź inwestycje krótkoterminowe, takie jak pożyczki, udziały czy też środki pieniężne.

Kapitał obrotowy netto – dlaczego jest tak istotny?

Kapitał obrotowy odpowiada w dużej mierze za płynność finansową przedsiębiorstwa. To bardzo ważny element w momencie, gdy właściciel firmy wpadnie w tarapaty, związane np. z brakiem sprzedaży towarów. Kapitał obrotowy chroni więc w pewnym stopniu przed zastojem w uzyskiwaniu dochodu.

Kapitał obrotowy netto to jeden z elementów bieżących aktywów, które mogą być wykorzystywane w działalności bieżącej przedsiębiorstw. Utrzymanie właściwego poziomu tego rodzaju kapitału jest więc niezbędne w działalności firm. Ich rozwój możliwy jest wówczas, gdy wysokość kapitału obrotowego netto i sprzedaży jest odpowiednio zbilansowana.

Kapitał obrotowy netto – wyliczenie

Kapitał obrotowy netto wylicza się m.in. w ujęciu kapitałowym. Stanowi różnicę kapitału stałego (i długoterminowego obcego) oraz majątku długookresowego, która służy do finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Można wyliczyć go również w ujęciu majątkowym – wówczas to różnica między aktywami i pasywami bieżącymi. Wyliczony w ten sposób, stanowić może nadwyżkę majątku bieżącego nad bieżącymi zobowiązaniami. To swego rodzaju bufor bezpieczeństwa, który ma ułatwić zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ma także zmniejszyć ryzyko związane z finansowaniem środków obrotowych.

Dobrze byłoby, gdyby wysokość kapitału obrotowego netto zaspokajała zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. To zarząd przedsiębiorstwa decyduje o jego wysokości. W jaki sposób? Oczywiście – przez politykę finansowania działalności bieżącej. Jego źródłem jest kapitał własny, pożyczki długoterminowe oraz kredyty bankowe lub inne zobowiązania długoterminowe.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto

Z czym związane jest zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto? Z bieżącymi potrzebami finansowymi firmy, związanymi z bieżącą działalnością operacyjną, które nie pokryły zobowiązań bieżących terminowych (z wyłączeniem kredytów krótkoterminowych). Przy obliczaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy pod uwagę bierze się również poziom środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych. Bieżące regulowanie zobowiązań wykonywane jest przy udziale tychże środków pieniężnych. Jeśli ich zabraknie – firma może sięgnąć po kredyt lub pożyczkę krótkoterminową. Wartość zapotrzebowania wyliczona została jako element aktywów bieżących, pomniejszona o inwestycje krótkoterminowe i bieżące zobowiązania nieoprocentowane, którymi są:

krótkoterminowe zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych i pozostałych, wynikające z usług i dostaw w okresie do 12 miesięcy,

 • inne krótkoterminowe zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych,
 • inne zobowiązania dotyczące jednostek pozostałych,
 • zobowiązania z tytułu wystawionych weksli,
 • podatki, ubezpieczenia, cła i inne,
 • wynagrodzenia,
 • zobowiązania dotyczące jednostek pozostałych,
 • fundusze specjalne.

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia związane z finansami – zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi wpisami blogowymi. Chcesz dowiedzieć się więcej o finansowaniu przedsiębiorstw i o faktoringu? Skontaktuj się z nami!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.