Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Czym jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna to pojęcie znane głównie tym, którzy pracują za granicą. Przysługuje osobom, które wykonują obowiązki zawodowe poza Polską, jednak są jej rezydentami. Ulgę abolicyjną wprowadzono ustawą z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Co to dokładnie jest i jak należy ją rozliczać?

Ulga abolicyjna — czym jest?

W 2008 roku weszła w życie ustawa abolicyjna, która dotyczy osób uzyskujących wszystkie przychody lub ich część poza granicami kraju. Ustawa ta miała zmodyfikować zapisy, umów między Polską a innymi państwami, które uznać można za niekorzystne. Dzięki niej Polacy pracujący za granicą mieli możliwość odjąć od podatku wysokość kwoty uiszczanej w Polsce od dochodów, które pozyskują pracując za granicą.

Do pewnego momentu mogli z tego skorzystać podatnicy, którzy – jako metodę na uniknięcie podwójnego opodatkowania – decydowali się zastosować sposób odliczenia proporcjonalnego. Dlaczego? Ponieważ okazywało się, że płatnik musi płacić podatek wyższy, niż przy rozliczaniu metodą wyłączenia z progresją. Ulga abolicyjna miała wyeliminować tę różnicę.

Ulga abolicyjna – komu przysługuje?

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • rozliczają się według podatku liniowego, skali podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podlegają pod obowiązek podatkowy nieograniczony,
 • stosują metodę proporcjonalnego odliczenia jako sposób ominięcia podwójnego opodatkowania,
 • zarabiają w kraju innym niż Polska i czerpią dochody z prowadzonej działalności, stosunku pracy lub praw majątkowych związanych z prawem autorskim.

Nie mogą z niej korzystać Ci, którzy dochody osiągają w „rajach podatkowych”, czyli w miejscach, gdzie przepisy podatkowe są dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego wyjątkowo korzystne. Ulga abolicyjna nie dotyczy również państw, które prowadzą szkodliwą konkurencję podatkową.

Czym jest dochód zagraniczny?

Jako że ulga abolicyjna związana jest z dochodem zagranicznym – warto wyjaśnić, czym dokładnie jest to pojęcie. Dochód zagraniczny to kwota wykazana na zestawieniu przychodów rocznych zagranicznych. Aby obliczyć ją samodzielnie wystarczy zsumować wypłaty za określony termin i odjąć wysokość zagranicznych składek ubezpieczeniowych wraz z dietami w wysokości 30%, przysługujących za każdy dzień pobytu za granicą, związanego z pracą. Kwotę tę należy następnie przeliczyć zgodnie z kursem NBP na złotówki.

Jak można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Każdy przedsiębiorca, który dochód otrzymuje poza granicami kraju – ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT/ZG. Jeśli przysługuje mu ulga abolicyjna – musi również dostarczyć wypełniony dokument PIT-O. W przypadku osiągania dochodów z kilku różnych krajów PIT/ZG należy wypełnić osobno, dla każdego z państw.

Rozliczanie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna może być rozliczana na dwa sposoby. Jej wybór zależy od kraju, w którym dochody są uzyskiwane. Bez względu na wybraną metodę, dochody z krajów zagranicznych wykazuje się w:

 • rozliczeniu PIT-36 – działalność gospodarcza,
 • rozliczeniu PIT/28 – ryczałt ewidencjonowany,
 • rozliczeniu PIT/ZG – dochody z zagranicy,
 • rozliczeniu PIT/O – odliczenia i ulgi.

Ulga abolicyjna – metoda wyłączenia z progresją

W tym przypadku dochód uzyskany za granicą wyłączany jest podczas rozliczania dochodowego w Polsce. Korzyścią, która wynika z tej metody jest eliminacja konieczności opłacenia podwójnego opodatkowania. Jeśli przedsiębiorca osiągnął dochody tylko za granicą, nie w Polsce – nie musi składać zeznania. Metoda wyłączenia z progresją uwzględniona jest w umowach międzynarodowych z krajami, takimi jak Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Dania i Estonia.

Obliczenie ulgi abolicyjnej metodą wyłączenia z progresją przedstawia się następująco:

 • dochody uzyskane za granicą i w Polsce należy zsumować i odliczyć podatek według skali (jeśli dochody roczne są nie większe, niż 120000 zł – wynosi on 12%),
 • wyznaczana jest stopa procentowa – wartość podatku dzielona jest przez sumę dochodów otrzymanych z za granicy i Polski, a następnie dzielona przez 100,
 • do dochodu uzyskanego w Polsce stosowana jest ustalona wcześniej stopa procentowa.
Ulga abolicyjna – metoda odliczenia proporcjonalnego

W tym przypadku rozliczne są dochody, które przedsiębiorca uzyskał w Polsce i w kraju za granicą. Podatek zapłacony w innym kraju można odliczyć, jednak należy pamiętać o limicie, który obowiązuje w związku z dochodami uzyskanymi poza Polską.

Jak wygląda obliczanie tego limitu?

 • należy zsumować dochód z Polski i zagranicy,
 • kolejnym krokiem jest obliczenie podatku dochodowego od sumy dochodów wg poprawnej skali,
 • otrzymany wynik należy pomnożyć przez wysokość dochodu zagranicznego i podzielić przez sumę dochodów.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego ma przedsiębiorca, który nie uzyskał dochodów w Rzeczypospolitej Polskiej. Metoda proporcjonalnego odliczenia jest respektowana w umowach międzynarodowych, zawartych z Kazachstanem, Holandią, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.