Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring a inne formy finansowania – zalety i wady poszczególnych rozwiązań

Metody finansowania przedsiębiorstw podzielić można na dwie główne grupy, wewnętrzną (środki własne firmy, akcjonariuszy i udziałowców) oraz zewnętrzną (kapitał obcy). Do pierwszej grupy zaliczane są m.in. wkład własny, amortyzacja, zysk netto oraz wpływy ze sprzedaży aktywów. Dziś jednak szerzej omówimy zewnętrzne sposoby finansowania.

Pozyskanie funduszy z kapitału obcego umożliwia szybki rozwój działalności. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj wiąże się z pewnym ryzykiem. Przedsiębiorstwo musi bowiem zwrócić należności wraz z odsetkami bez względu na to, czy wypracowała odpowiedniej wysokości zysk.

Optymalizacja finansowania – faktoring

Faktoring to jedna z metod zewnętrznej optymalizacji finansowania przedsiębiorstw, która umożliwia uzyskanie środków znacznie szybciej niż odbywałoby się to w trybie tradycyjnym. Usługę tą realizuje firma faktoringowa, która wykupuje od usługobiorcy (faktora) faktury z odroczonym terminem płatności i przelewa należności na jego konto. Następnie kontrahent spłaca dług faktorowi, czyli firmie faktoringowej.

Zalety i wady faktoringu

Rozważasz skorzystanie z tej metody finansowania i zastanawiasz się, jakie są zalety i wady faktoringu? Usługa ta doskonale sprawdzi się w momencie, gdy kontrahent nie dokonuje płatności w wyznaczonym terminie, a przedsiębiorstwo potrzebuje pieniądze na wydatki bieżące lub inwestycje w rozwój. Faktoring to prosta i szybka metoda finansowania, która chroni przed zatorami płatniczymi. Pozyskane fundusze można spożytkować na dowolny cel. Ponadto faktorzy często wychodzą z pomocną dłonią w zakresie windykacji należności, których kontrahent nie spłacił.

Inne formy finansowania przedsiębiorstw – charakterystyka

Faktoring nie jest oczywiście jedyną metodą optymalizacji finansowania przedsiębiorstw. Należą do niej również kredyt bankowy, leasing, obligacje, emisja akcji oraz dotacje.

Kredyt bankowy

Jedna z najczęściej wybieranych metod pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw. To zobowiązanie, zawierane na mocy umowy, która podpisywana jest pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. W dokumencie zawarte są wszystkie zasady, które dotyczą spłaty kwoty, tzn. jej wysokość, ilość rat oraz czas kredytowania.

Leasing

To forma finansowania, która cieszy się zainteresowaniem głównie wśród jednoosobowych działalności gospodarczych. Wyróżnić można dwa rodzaje usługi: leasing operacyjny oraz finansowy. Obie usługi pozwalają rozłożyć w czasie koszty zakupu samochodu, sprzętu bądź innych aktywów. Następnie należy je spłacić, co wpływa na podniesienie kosztów stałych firmy oraz na obniżenie podatku dochodowego.

Emisja akcji

Forma finansowania dostępna jest jedynie dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych. Sprzedaż akcji ma pozytywny wpływ na zysk dla firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może przeznaczyć fundusze na zobowiązania, działania rozwojowe i inwestycje.

Obligacje

To rodzaj papierów wartościowych o charakterze zadłużenia. W momencie kupna obligacji nabywca udziela drugiej stronie pożyczki, a następnie po okresie wykupu zwraca całą sumę z odsetkami. Okres odsetkowy najczęściej trwa 3, 6 lub 12 miesięcy.

Dotacje

Udzielane są najczęściej małym i średnim przedsiębiorstwom na początku ich działalności. Firmy wspierane są w tej sposób przez fundusze inwestycyjne.

Zalety i wady innych form finansowania

Wiesz już czym jest kredyt bankowy, leasing, obligacje, emisja akcji oraz dotacje. Zapoznałeś się również z charakterystyką faktoringu. Teraz poznasz zalety i wady innych form finansowania.

Niewątpliwą zaletą kredytu jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, długi czas kredytowania, dość elastyczne zasady udzielania i zwrotu, a także możliwość zmniejszenia marży i kosztów kredytowych po rozmowie z bankiem. Do wad tej metody finansowania należy trudność w otrzymaniu kredytu oraz jego wysokie koszty.

Decydując się na leasing klient może sfinansować przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności, bez konieczności wydawania jednorazowo wysokiej sumy. Niewiele formalności, elastyczna spłata rat oraz możliwość wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy to duże udogodnienia. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu jest leasingodawca.

Zaletami emisji akcji są: uzyskanie środków bez konieczności ich zwrotu, wysoka cena emisji i poprawa wizerunku firmy na rynku. Ponadto wchodząc na rynek kapitałowy przedsiębiorstwu łatwiej będzie uzyskać kredyt w banku. Rozwiązanie to ma jednak kilka wad, m.in. konieczne jest spełnienie wymogów informacyjnych oraz poddanie ocenie sprawozdań finansowych. Koszty emisji akcji są dość wysokie, istnieje również ryzyko przejęcia firmy przez konkurencję.

Obligacje to bezpieczna optymalizacja finansowania, która gwarantuje wypłatę odsetek. Wyróżnia się niską barierą wejścia oraz brakiem opłat i prowizji. Ma jednak kilka minusów – konieczne jest zamrożenie funduszy, które może potrwać do kilku lat, a oprocentowanie jest stosunkowo niskie.

Dotacja to możliwość szybkiego rozwoju firmy, zastosowania innowacyjnych technologii i zbudowania własnej marki. Wadą rozwiązania mogą być skomplikowane dla niektórych procedury aplikacyjne i formalne, długi czas oczekiwania na ocenę wniosków oraz konieczność spełnienia obiecywanych przedsięwzięć – inaczej można stracić dotację.

Inne formy finansowania a faktoring – do Ciebie należy podjęcie decyzji, która opcja jest dla Ciebie najlepsza. Chcesz dowiedzieć się więcej o finansowaniu przedsiębiorstw i prowadzeniu biznesu? A może potrzebujesz pomocy w odzyskaniu płynności finansowej? Napisz do nas – wskażemy Ci najlepszą drogę do sukcesu.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.