Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość
Faktoring

Faktoring a leasing – jakie rozwiązanie jest lepsze dla twojej firmy?

Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie. Konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, rozwój, a także pokrywanie kosztów stałych i zmiennych sporo kosztuje. Zdarza się, że przedsiębiorcy potrzebują pomocy finansowej z zewnątrz. Wśród możliwości wsparcia znajdują się leasing i faktoring dla firm. Czym się różnią? Na którą opcję warto się zdecydować?

Czym jest leasing?

Leasing dla firm. to metoda pozyskania danej rzeczy do użytku w momencie, gdy usługobiorca nie ma środków na jej zakup. Rzeczą tą może być np. samochód, maszyny czy też sprzęt komputerowy. Leasingodawca podpisuje z leasingobiorcą umowę, na mocy której przekazuje mu prawo do korzystania z przedmiotu, cyklicznie pobierając przy tym opłaty w ustalonej wysokości. W momencie, gdy okres leasingowy skończy się, usługobiorca ma prawo do wykupienia przedmiotu na własność.

Czym jest faktoring?

Faktoring dla firm. to usługa, której celem jest ochrona usługobiorcy przed zatorami płatniczymi. Faktorant natychmiastowo uzyskuje należności na konto, dzięki czemu posiada środki na działalność bieżącą lub rozwój firmy. Jak wygląda realizacja usługi faktoringowej? Firma musi wystawić kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności. Następnie usługobiorca, czyli faktorant, zawiera z faktorem (usługodawcą) umowę oraz dokonuje cesji wierzytelności. Firma faktoringowa wypłaca środki z faktury, zazwyczaj w wysokości do 90%. W momencie, gdy termin spłaty mija, partner biznesowy usługobiorcy płaci za fakturę faktorowi.

Faktoring a leasing – różnice

Do różnic między faktoringiem a leasingiem dla firm. zalicza się kilka elementów. W przypadku faktoringu czas finansowania jest krótki, od kilku do kilkudziesięciu dni. Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony (jednorazowo). Środki finansowe przeznaczyć można na dowolny cel. Właścicielem pozyskanych aktywów jest faktorant, nawet w momencie, gdy nabędzie je za środki z faktoringu.

Leasing dla firm. to usługa długoterminowa, zawierana na czas określony. Środki przeznaczane są na sprecyzowane cele, np. samochód, maszyny, natomiast właścicielem aktywów jest leasingodawca, aż do momentu wykupienia owego przedmiotu przez leasingobiorcę.

Dodatkowo leasing i faktoring dla firm. Różnią także zasady dotyczące kwoty finansowania, oceny ryzyka i zabezpieczenia. Jeśli chodzi o kwotę finansowania, leasing wymaga wkładu własnego w wysokości 10-20%. Faktor natomiast wkładu nie wymaga i wypłaca od 70% do prawie 100% kwoty wierzytelności, którą nabywa.

W kwestii oceny ryzyka w przypadku leasingu instytucja finansowa bada zdolność kredytową przedsiębiorcy. Faktor z kolei skupia się na portfelu kontrahentów, ocenie portfela należności, a także branży, w której działa usługobiorca i partner biznesowy. Korzyścią z faktoringu. jest możliwość uzyskania finansowania nawet jeśli faktorant posiada drobne zadłużenie w BIK.

Zabezpieczeniem w leasingu jest przedmiot leasingowy. Jeśli raty nie są spłacane, leasingobiorca traci prawo do jego użytkowania. W usłudze faktoringu dla firm. tym zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności.

Leasing na kupno środków trwałych – korzyści

Jakie są korzyści z leasingu.? Przedsiębiorstwo nie musi jednorazowo opłacać wysokich kosztów kupna środków trwałych. Ma możliwość comiesięcznego opłacania niskich rat, co nie obciąża budżetu firmy. Ponadto część lub nawet całość raty leasingowej, a także odsetki kredytowe, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu wysokość podatku dochodowego ulega obniżeniu.

Kolejną korzyścią z leasingu. jest minimum formalności. Decyzję o jego przyznaniu otrzymać można nawet tego samego dnia, w którym został złożony wniosek. Firmy leasingowe proszą jedynie o pisemne oświadczenie o wynikach finansowych, a zdolność kredytowa leasingobiorcy nie musi być wysoka.

Dzięki leasingowi możliwa jest elastyczna spłata rat, dostosowana do możliwości finansowych klienta. Kwotę tę można dodatkowo obniżyć wydłużając okres leasingu lub wpłacając wysoką opłatę wstępną. Istnieje również opcja zmiany wysokości rat oraz harmonogramu, np. w związku ze zmianą sytuacji finansowej.

Do korzyści z leasingu. zalicza się także możliwość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy. Kwota, za którą leasingobiorca nabywa na własność dany przedmiot, jest wówczas o wiele niższa niż rynkowa jego wartość.

Faktoring – korzyści

Do głównych korzyści z faktoringu. zalicza się oczywiście poprawę płynności finansowej. Usługobiorca może niemal natychmiast skorzystać z zamrożonych środków i opłacić zobowiązania bieżące lub rozwijać firmę. Limit finansowania dopasowywany jest do potrzeb faktoranta. Procedury w faktoringu są uproszczone, badana jest zdolność kredytowa, a także zabezpieczenie transakcji.

Korzyścią z faktoringu. są usługi związane z monitoringiem kontrahentów w przypadku braku zapłaty lub opóźnień. Wówczas firma faktoringowa rozpoczyna działania, które mają pomóc w odzyskaniu należności. Dodatkowo powiadomienie partnerów biznesowych o współpracy z firmą faktoringową działa mobilizująco na kwestię dotrzymywania terminów spłaty zobowiązań.

Podsumowanie

Korzyści z faktoringu., jak i z leasingu z oczywistych względów różnią się od siebie, bowiem obie te formy finansowania zewnętrznego kierowane są do klientów z różnymi potrzebami. Zastanów się, jaka opcja pomocy jest potrzebna Twojej firmie. Jeśli chcesz skorzystać z usług firmy faktoringowej – zgłoś się do nas. Faktoria pomoże Ci dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.