Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring z przejęciem ryzyka czy ubezpieczenie należności?

Opóźniające się płatności od kontrahentów czy nawet ich brak to poważny problem, z którym styka się większość przedsiębiorców. Na szczęście istnieją sposoby, by się przed tym zabezpieczyć, a do najpopularniejszych należy faktoring z przejęciem ryzyka oraz ubezpieczenie należności. Jak działa to w praktyce? Które rozwiązanie jest korzystniejsze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w artykule.

→ Kliknij TUTAJ i poznaj faktoring z przejęciem ryzyka. Ryzyko braku płatności bierzemy na siebie, a Ty od ręki otrzymujesz środki za fakturę

Faktoring z przejęciem ryzyka a ubezpieczenie należności – podstawowe różnice

Wymienione we wstępie rozwiązania, które pozwalają uniknąć problemu niezapłaconych faktur od kontrahentów, opierają się na mechanizmie przeniesienia ryzyka braku płatności na podmiot trzeci.

W przypadku faktoringu (zwanego często faktoringiem pełnym lub faktoringiem bez regresu) jest to instytucja faktoringowa (faktor), która z góry finansuje faktury, wystawione na danego odbiorcę. Jednocześnie przejmuje na siebie ryzyko tego, że taki odbiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub usługi – może wcześniej prowadzić profesjonalne działania, mające na celu uzyskanie takiej płatności od odbiorcy.

Ubezpieczenie należności jest rozwiązaniem podobnym, które daje możliwość zabezpieczenia się przed brakiem płatności kontrahenta handlowego, jednak bez opcji finansowania faktur i aktywnego egzekwowania płatności. Na czym dokładnie polegają oba rozwiązania?

Faktoring

Faktoring pełny to usługa pozwalająca na finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności (nawet do 120 dni), w którym faktor przejmuje na siebie całkowite ryzyko niewypłacalności kontrahenta z tytułu faktur sfinansowanych. Jeżeli mówimy o ryzyku niewypłacalności, to mamy na myśli zabezpieczenie się zarówno od sytuacji upadku odbiorcy, jak i jego braku płatności do określonego punktu w czasie (nawet jeżeli odbiorca nie upadł).

Faktoring pełny to opcja nieco droższa niż standardowy faktoring – niemniej każdy, kto doświadczył braku zapłaty, zdaje sobie sprawę, że różnica w koszcie faktoringu pełnego z rozwiązaniami nieposiadającymi takiego mechanizmu asekuracji jest naprawdę nieznaczna.

W ramach jednej umowy przedsiębiorca uzyskuje możliwość finansowania faktur na długo przed terminem ich płatności (a więc daje zastrzyk płynności na dalsze zakupy i regulowanie zobowiązań) oraz zabezpieczenie na wypadek, kiedy takiej płatności po prostu nie będzie. Co więcej – umowa faktoringowa umożliwia wybór, od jakiego odbiorcy płatności zabezpieczone będą, a od którego nie. Daje to dużą swobodę i elastyczność w kształtowaniu ryzyka i kosztów w firmie.

Faktoring pełny sprawdza się także w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo dopiero zaczyna współpracę z odbiorcą krajowym lub zagranicznym. Pozwala bowiem go sprawdzić – czy istnieje, czy warto do niego sprzedawać, czy można dać mu odroczony termin płatności (kredyt kupiecki).

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności (faktur) w firmie ubezpieczeniowej polega na wykupieniu przez przedsiębiorcę polisy zabezpieczającej na wypadek nieotrzymania zapłaty za daną fakturę. Mechanizm działania jest taki sam, jak w przypadku każdej polisy: ubezpieczamy określony przedmiot – w tym wypadku odbiorcę na wypadek braku płatności faktur – i płacimy składkę za takie ubezpieczenie.

Trzeba pamiętać o tym, że z reguły ubezpieczyciel wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich odbiorców. Dany odbiorca jest ubezpieczony do czasu wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, po którym następuje proces ustalania faktu zaistnienia szkody (w tej sytuacji braku płatności w określonym terminie). W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jednym z wymogów polisy ubezpieczeniowej jest też to, aby w okresie poprzedzającym wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego przedsiębiorca podjął działania inkasa. Mają one na celu wyegzekwowanie tego, aby odbiorca dokonał zapłaty (np. wysyłając stosowne upomnienie), co wymaga potwierdzenia w procesie ustalania zaistniałej szkody.

Korzyści z faktoringu pełnego

Faktoring pełny to usługa, która swoją popularność zawdzięcza szeregowi korzyści. Zalicza się do nich:

  • Natychmiastowa płatność

Faktor przelewa środki na konto przedsiębiorcy z reguły jeszcze tego samego dnia, co poprawia płynność finansową na zakupy, płatności, drobne inwestycje oraz ogranicza ryzyko powstawania zatorów płatniczych.

  • Zabezpieczenie na wypadek braku zapłaty

Ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie faktor.

  • Poprawa struktury bilansu firmy

Zapłata za fakturę przed terminem jej płatności z opcją przejęcia ryzyka przez faktora to nic innego jak odpowiednik wcześniejszej zapłaty długu przez odbiorcę – w sensie bilansowym faktura to już nie należność, ale środki pieniężne na koncie bankowym.

  • Monitoring sytuacji finansowej kontrahentów

Faktor dokładnie weryfikuje sytuację finansową dłużnika, dzięki czemu klient jest w stanie prawidłowo oszacować ryzyko współpracy z nim – na początku i w trakcie całej relacji z danym odbiorcą.

  • Większa skłonność dłużnika do spłaty zobowiązania

W wielu przypadkach kontrahent dużo szybciej zapłaci instytucji finansowej (w tym wypadku firmie faktoringowej) niż bezpośredniemu sprzedawcy.

Korzyści z ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie należności również jest usługą, która posiada zalety. W tym gronie wymienia się m.in.:

  • Zabezpieczenie na wypadek braku zapłaty

Ubezpieczyciel wypłaca firmie odszkodowanie, jeżeli faktura objęta ubezpieczeniem nie zostanie opłacona.

  • Ocena sytuacji finansowej odbiorcy

Firma ubezpieczeniowa monitoruje sytuację finansową dłużnika, ponieważ na tej podstawie jest w stanie ocenić ryzyko, a co za tym idzie wyliczyć składkę ubezpieczeniową.

  • Uwzględnienie specyfiki branżowej

Ubezpieczyciel szacuje ryzyko na podstawie wielu elementów, do których zalicza się również specyfikę danej branży. W niektórych przypadkach jednak można spotkać się z sytuację, że określony rodzaj działalności będzie znajdował się w wyłączeniach, w związku z czym nie będzie można zawrzeć polisy.

Detale robią różnicę

Porównując obydwa powyższe rozwiązania, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt.

Jeżeli każde z nich sprowadzimy do wypłaty odszkodowania, to w przypadku kiedy nie nastąpi zapłata długu przez odbiorcę handlowego – wypłata odszkodowania w ramach faktoringu odbywa się na początku cyklu życia każdej faktury – przedsiębiorca korzystający z tej usługi może przesłać fakturę w dniu jej wystawienia i tego samego dnia ma możliwość otrzymania za nią zapłatę od faktora, co oznacza, że odszkodowanie zostaje niejako wypłacone z góry.

W przypadku polisy wypłata z ubezpieczenia odbywa się długo po terminie płatności faktury, po stwierdzeniu, że zaszły przesłanki do stwierdzenia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Kiedy skorzystać z faktoringu?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jakiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wybór faktoringu pełnego. Warto na niego postawić przede wszystkim wtedy, kiedy planujemy nawiązanie współpracy sprzedażowej z nowymi odbiorcami. Z reguły pojawiają się wówczas wątpliwości, czy w ogóle istnieją, czy zapłacą w terminie lub, czy są wypłacalni.

Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie faktoring bez regresu, który nie dość, że zabezpiecza na wypadek braku zapłaty, to dodatkowo pozwala otrzymać środku z faktury praktycznie od ręki. Przedsiębiorca nie musi martwić się już o swoją płynność finansową, a faktor staje się nowym wierzycielem jego kontrahenta.

Faktoring pełny jest zatem rozwiązaniem, które łączy w sobie cechy ubezpieczenie należności z metodą uzyskania finansowania.

Oferta faktoringu z ubezpieczaniem w Faktorii

Mając świadomość, że faktoring z ubezpieczeniem jest najlepszą metodą zabezpieczenia na wypadek braku płatności, warto poszukać atrakcyjnej oferty takiego finansowania. Przykładem może być oferta faktoringu z ubezpieczeniem w Faktorii, która umożliwia finansowanie faktur sprzedażowych wystawionych dla krajowych oraz europejskich (UE bez Grecji oraz Szwajcaria i Norwegia) podmiotów.

Co ważne przedsiębiorca chcący skorzystać z tego rozwiązania ma możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, by w czasie jej obowiązywania móc dodawać do niej kolejnych kontrahentów. W każdej chwili istnieje również możliwość zakończenia współpracy, co poprzedza 30-dniowy okres wypowiedzenia.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że atutem oferty Faktorii jest fakt, że blisko 95% płatności za faktury regulowanych jest w dniu ich przekazania faktorowi.

Podsumowanie

Faktoring z ubezpieczeniem to rozwiązanie, które w wielu sytuacjach jest korzystniejsze od ubezpieczenia należności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedsiębiorca nie musi czekać na uregulowanie faktury, co pozytywnie wpływa na jego płynność finansową. Nie musi również dowodzić, że podjął starania, by dłużnik dokonał spłaty, ponieważ ryzyko przejmuje na siebie faktor.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.