Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring zakupowy – na czym polega i jakie daje korzyści?

Klasyczny faktoring to nic innego, jak wcześniejsze wypłacanie przez firmę faktoringową gotówki zamrożonej w wystawionych przez przedsiębiorców fakturach z odroczonym terminem płatności. Odroczenia te są długie i wynoszą 30, 60, a nawet 90 dni. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje także faktoring odwrotny nazywany również zakupowym, który stanowi jedną z metod finansowania zakupów dla przedsiębiorców. Na czym dokładnie polega? Jakie korzyści wynikają z jego użycia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

→ Sprostaj krótkim terminom płatności. Płać na czas, zyskuj dodatkowe rabaty. Zapłacimy Twojemu dostawcy teraz, a Ty nam w ciągu 60 dni

Co to jest faktoring zakupowy?

Faktoring zakupowy to popularna w ostatnim czasie metoda finansowania zakupów dokonywanych przez przedsiębiorcę.

W tym przypadku przedsiębiorca podpisuje umowę z faktorem (firmą faktoringową), który finansuje płatność za fakturę wystawioną przez sklep czy dostawcę, od którego przedsiębiorca nabywa jakiś towar.

Po uregulowaniu płatności z faktury przez faktora bezpośrednio do sklepu/dostawcy przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty tej kwoty z faktury wraz z należnymi kosztami w terminie określonym w umowie na rzecz firmy faktoringowej, a nie jak pierwotnie wynikało na rzecz sklepu/dostawcy.

Dzięki takiemu mechanizmowi przedsiębiorca może pozwolić sobie na większą liczbę jednorazowo kupowanych produktów czy usług, koniecznych do funkcjonowania firmy, jednocześnie nie płacąc za nie w momencie zakupu ani w terminie określonym pierwotnie na fakturze.

Faktoring odwrotny to mechanizm, który pozwala nie tylko sterować bieżącymi zakupami, ale również pomaga w kształtowaniu polityki zakupowej przedsiębiorstwa, czy dokonywaniu inwestycji, ponieważ jest narzędziem pozwalającym dostosować okresy i kwoty zapłaty za zakupy do spływu należności ze sprzedaży.

Jak działa faktoring zakupowy?

Faktoring zakupowy nazywany jest faktoringiem odwrotnym. Mechanizm jego działania jest odwrócony w stosunku do klasycznego faktoringu. Co to oznacza? To przedsiębiorca korzystający z faktoringu ma zobowiązanie do zapłaty wobec faktora, które powstaje na mocy stosownej umowy, ponieważ faktor – wcześniej – w jego imieniu spłacił zobowiązanie handlowe wobec dostawcy

W praktyce oznacza to, że firma przedsiębiorcy dokonuje zakupów środków koniecznych do jej funkcjonowania, ale nie płaci za nie od razu, ani w terminie płatności faktur. Płaci za nie faktor (firma faktoringowa). Faktor dokonuje zapłaty z własnych środków, a oczekuje odroczonej w czasie zapłaty przez przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem spłat wraz z uzgodnionymi kosztami usługi.

Mechanizm ten w pewnym stopniu przypomina kredyt obrotowy. Jednak warto pamiętać, że w przypadku kredytu, bank przelewa firmie środki, z których ona sama reguluje swoje zobowiązania. W przypadku faktoringu zakupowego to firma faktoringowa dokonuje zapłaty bezpośrednio na rzecz wystawcy faktury, czyli sklepu/dostawcy produktów dla przedsiębiorcy.

Warto wspomnieć, że finansowanie faktur zakupowych odbywa się z reguły w ramach przyznanego wcześniej przedsiębiorcy limitu, co również przypomina kredyt obrotowy.

W tym przypadku jednak faktorant otrzymuje limit, w ramach którego przedstawia firmie faktoringowej dowolną liczbę faktur do zapłaty. W zamian zobowiązuje się do terminowej spłaty powstałego wobec niej zobowiązania. Wraz ze spłatą kolejnych rat limit odnawia się, co umożliwia stałe przesyłanie instytucji faktoringowej kolejnych faktur do finansowania.

Korzyści z faktoringu zakupowego

Faktoring zakupowy to model finansowania, który swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim związanymi z nim korzyściami. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Wydłużenie terminów płatności faktur zakupowych do dostawców

Kupującym często zależy na możliwości skorzystania z mechanizmu odroczonej płatności, jednak nie każdy sprzedawca oferuje takie rozwiązanie w ogóle lub o pożądanej długości. Faktoring zakupowy rozwiązuje ten problem. Faktor pokrywa zobowiązanie w wyznaczonym przez dostawcę terminie, a przedsiębiorca może je spłacić znacznie później. Co więcej, może to również zrobić w wygodnych dla siebie ratach.

  • Możliwość uzyskania skont/rabatów za wcześniejszą płatność za fakturę

W wielu przypadkach sprzedawcy oferują dodatkowe rabaty/skonta kupującym, którzy są w stanie dokonać ekspresowej płatności za zakupy. Faktoring zakupowy umożliwia skorzystanie z tych preferencyjnych warunków przedsiębiorcom, nawet jeśli ci nie mają w danym momencie własnych środków umożliwiających błyskawiczne opłacenie faktury – posiada je w ich imieniu faktor.

  • Poprawa konkurencyjności firmy, dzięki elastycznemu regulowaniu terminów płatności za faktury wystawiane przez dostawców

Wyobraź sobie sytuację. Dostawca lub producent dysponuje towarem, na który jest olbrzymi popyt. W tym przypadku chętniej udostępni go kupującemu, który jest w stanie dokonać zapłaty w określonym i szybkim terminie. Faktoring zakupowy pozytywnie poprawia postrzeganie przedsiębiorcy na tym polu jako dobrego partnera w interesach.

  • Możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych w zamian za zakup towarów i usług

Często występuje również sytuacja, w której dostawca jest w stanie zaproponować atrakcyjniejsze warunki cenowe w przypadku zakupu większej ilości danego towaru lub w przypadku nabycia szerszego asortymentu. Przedsiębiorca nie zawsze jednak dysponuje odpowiednimi środkami, mimo że ma świadomość tego, że za jakiś czas i tak będzie musiał dokonać ponownego zakupu. Faktoring zakupowy rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala jednorazowo dokonać większych zakupów, a co za tym idzie uzyskać niższą cenę.

  • Terminowe regulowanie zobowiązań

To istotna korzyść, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dodatkowych profitów. Dzieje się tak, ponieważ skorzystanie z faktoringu zakupowego w celu terminowego regulowania zobowiązań pozwala nie zalegać z płatnościami wobec kontrahentów, a co za tym idzie ograniczyć ryzyko zerwania współpracy czy wpisania na listę dłużników.

  • Możliwość wliczenia faktoringu w firmowe koszty

Takie rozwiązanie pozwala obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Co jeszcze można zaliczyć do zalet faktoringu zakupowego?

Przede wszystkim fakt, że można z niego skorzystać online, a sam proces jest bardzo szybki i nie wymaga badania zdolności kredytowej czy przedstawiania zabezpieczeń.

Oferta faktoringu zakupowego w Faktorii

Szukasz dobrej oferty faktoringu zakupowego i finansujesz już należności w ramach faktoringu klasycznego? Zwróć uwagę na rozwiązanie oferowane przez Faktorię. W tym przypadku możesz sfinansować zobowiązania zarówno wobec krajowych, jak i europejskich dostawców (kraje UE, Norwegia i Szwajcaria). Faktury mogą być wystawiane zarówno w złotówkach, jak i euro.

Zawierasz umowę na czas nieokreślony, w ramach której zostaje Ci przyznany limit od 30 do nawet 350 tys. złotych. Sam limit z czasem może się zwiększać, a w przypadku rezygnacji z usługi obowiązuje 30-dniowe wypowiedzenie.

Dlaczego warto postawić na faktoring zakupowy w Faktorii?

To oferta dopasowująca się do Twoich indywidualnych potrzeb, a faktury opłacamy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Co więcej, około 95% z nich jest regulowanych nawet tego samego dnia.

Faktoring zakupowy to metoda finansowania, która ułatwia prowadzenie działalności oraz pozwala skuteczniej zarządzać płynnością finansową. Korzystając z elastycznej oferty Faktorii, możesz również efektywnie kształtować politykę zakupową firmy i wykorzystywać nadarzające się okazje zakupowe.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.