Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Kapitał zakładowy – czym jest? Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy stanowi wkład wspólników, na który składać się może zarówno część pieniężna, jak również niepieniężna, w postaci nieruchomości, wierzytelności, etc. Jaką rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa odgrywa kapitał zakładowy w różnych typach spółek?

Kapitały zakładowe – cechy charakterystyczne

W zależności od rodzaju spółki minimalne wartości kapitału zakładowego różnią się od siebie. W przypadku:

  • prostej spółki akcyjnej jest to 1 zł.
  • spółki z o.o. – jest to 5 tys. zł,
  • spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tys. zł,
  • spółki akcyjnej – 100 tys. zł.

Kapitał zakładowy musi być pokryty w całej wysokości od samego początku tylko w przypadku spółki z o.o. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej możliwe jest pokrycie kapitału w wysokości ¼ wysokości kapitału zakładowego deklarowanego, jeśli wyznaczony jest terminy do wpłaty całości kapitału.

Kapitał zakładowy cechuje się charakterem gwarancyjnym. Ma zabezpieczać wierzycieli spółki w razie ewentualnej niewypłacalności. Warto pamiętać, iż nie istnieją przepisy, które stwierdzają tylko jedno przeznaczenie kapitału zakładowego. W momencie, gdy zostaną wniesione środki na ów kapitał – wkład ten można wykorzystać m.in. na kupno środków trwałych. Wkład w postaci niepieniężnej może zbyć, a wartość pieniężna będzie stanowić majątek spółki.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy należy określić w umowie, w wysokości nie mniej niż 5 000 zł. Pokrywany jest on z wkładów, które wnoszą wspólnicy, zdobywając tym samym równe udziały. Ich suma jest równa wartości kapitału zakładowego.

Wkład na kapitał zakładowy spółki z o.o. może mieć postać wartości pieniężnych i niepieniężnych. Zanim jednak nastąpi rejestracja spółki, wkłady, które mają pokryć wartość kapitału zakładowego, powinny stanowić własność spółki.

Środki będące kapitałem zakładowym to wyodrębniony majątek spółki, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka ma więc możliwość dysponowania majątkiem tak, aby móc zrealizować swoje cele. Jeśli zajdzie potrzeba wniesione wkłady można zastąpić innymi składnikami majątkowymi.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej

W przypadku kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej zastosować należy przepisy kodeksu spółek handlowych odnośnie do spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy stanowi wartość nominalną akcji od akcjonariuszy, którzy są komplementariuszami. Wysokość kapitału zakładowego musi być określona w statucie spółki – powinno to być minimum 50 000 zł. Należy wyróżnić także ponadto sposób zebrania wkładu, ilość, a także wartość nominalną akcji.

Akcje za wkłady pieniężne należy pokryć w kwocie minimum ¼ wartości nominalnej. W momencie, gdy akcje obejmowane są za wkłady pieniężne i niepieniężne, akcjonariusze zobowiązani są do pokrycia kapitału zakładowego w kwocie minimum 12 500 zł. Jeśli wkładem na pokrycie akcji są jedynie wartości niepieniężne, istnieje konieczność zapłaty całości zanim upłynie rok od dnia rejestracji spółki.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzą akcje, których wartość nominalna jest równa. To część kapitału, która przypada każdemu poszczególnemu akcjonariuszowi. Jego wysokość określona jest w statucie spółki, musi jednak wynosić minimum 100 000 zł. Akcjonariusz ma za zadanie pokryć całą wartość wkładu – oczywiście równomiernie do pozostałych akcji. Wpływ ma być wykonany na rachunek bankowy lub przy udziale domu maklerskiego.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej można pokryć zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, nie ma jednak możliwości zastosowania praw zbywalnych, świadczenia usług lub pracy jako niepieniężnego wkładu. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego powinny być uiszczone zanim członkowie zarządu zawiążą spółkę do sądu rejestrowego. To przesłanka do utworzenia spółki w momencie, gdy wkład stanowi wartość pieniężna.

Każdy członek zarządu spółki akcyjnej zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym wymogiem statutu spółki jest wniesienie wkładu na pokrycie kapitału oraz dołączenie potwierdzenia wpłaty od banku bądź domu maklerskiego. Wówczas sąd może zarejestrować spółkę.

Jeśli wkład stanowią zarówno pieniężne, jak i niepieniężne, kapitał zakładowy należy pokryć przed zarejestrowaniem spółki w ¼ wartości nominalnej. Jeżeli jednak wkład stanowią wartości niepieniężne, powinny pokryć kapitał zakładowy maksymalnie do roku od momentu zarejestrowania spółki. W takiej sytuacji podczas zgłaszania spółki należy dołączyć oświadczenie zarządu, iż wniesienie wkładów zapewnione jest przez statut.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu działalności gospodarczej? Sprawdź naszą bazę wiedzy – źródło cennych informacji. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub ciekawi Cię pojęcie faktoringu – zgłoś się do nas. Wspólnie znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.