Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT?

Jak wynika z ustawy o podatku od usług i towarów czynnym podatnikiem jest każdy podatnik VAT, zobowiązany do płacenia podatku dochodowego, a także podatku od towarów i usług. Podatnikiem czynnym jest również osoba, która nie została wyrejestrowana z ewidencji VAT, którą zajmuje się Urząd Skarbowy. Ze zwolnienia z VAT skorzystać mogą podatnicy, którzy uzyskują w skali roku obroty nie przekraczające 200000 zł.

Czynny podatnik VAT – kim jest?

W myśl ustawy o VAT, podmiotami czynnymi VAT są:

 1. podatnicy, którzy wykazują wartość opodatkowanej sprzedaży przekroczyła kwotę 200000 zł. Każda wartość sprzedaży powyżej limitu musi być opodatkowana. Innymi słowy, przekroczenie kwoty granicznej powoduje konieczność rejestracji jako podatnik VAT w następnym okresie podatkowym,
 2. przedsiębiorcy, których siedziba działalności gospodarczej znajduje się poza terytorium Polski,
 3. właściciele firm, którzy muszą być czynnymi podatnikami VAT od pierwszej sprzedaży, tzn.: podatnicy transportujący niebezpieczne lub potencjalnie ryzykowne towary, m.in. sztućce, noże, część wyrobów jubilerskich, monety lub inne, wymienione w załączniku nr 12 do ustawy, towary, takie jak wyroby tytoniowe, energia elektryczna, samochody osobowe, budynki oraz tereny budowlane,
 4. podmioty świadczące usługi prawnicze lub doradcze, z wyłączeniem doradztwa rolniczego (uprawa i hodowla roślin, chów i hodowla zwierząt).

Właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą złożyć formularz VAT-R, powinni przemyśleć, czy decyzja o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT nie wpłynie negatywnie na ich rozwój biznesowy, a także czy nie będzie problematyczne w związku ze współpracą z kontrahentami. Pod uwagę należy wziąć:

 • niską stawkę VAT na towary lub usługi, którymi zajmuje się firma,
 • profil klientów – w momencie, gdy usługi świadczone są w większości dla firm, które są czynnymi podatnikami VAT, korzystną opcją będzie złożenie dokumentu VAT-R. Faktura VAT wiąże się z wieloma możliwościami,
 • import towarów – istnieje możliwość odliczenia podatku z dokumentów celnych w momencie, gdy towary są importowane. Może to przynieść duże korzyści,
 • pozyskanie dodatkowych środków – każdy podatnik VAT może odliczyć od sumy VAT, odprowadzanej do urzędu, należności podatkowe, związane z fakturami VAT. Ma więc możliwość zdobycia oszczędności, które nie są dostępne dla podmiotów gospodarczych, korzystających ze zwolnienia,
 • fundusze na inwestycje – w momencie, gdy VAT związany z zakupami jest wyższy niż suma podatków od sprzedanych towarów lub świadczonych usług, istnieje możliwość zwrotu nadpłaconego VAT-u.
Rejestracja VAT-R

Uzyskanie statusu podatnika VAT wiąże się ze stosunkowo prostą procedurą rejestracji. Obecnie nie ma konieczności złożenia wniosku w formie fizycznej, a proces rejestracji jest szybki i bezproblemowy. Formalności mogą być załatwione w zaledwie kilka minut – przez Internet. Jedyne, co należy zrobić, to skorzystać z platformy CEIDG bądź też Portalu Podatkowego. Do wniosku dołączyć należy formularz rejestracyjny VAT-R, wraz z informacjami, które odnoszą się do prowadzonej działalności:

 • numer identyfikacji podatkowej,
 • cel złożenia VAT-T,
  dane naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • imię, nazwisko, dane adresowe oraz dane firmy,
 • powód, z którego wynika obowiązek podatkowy,
 • dane o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • rodzaje deklaracji podatkowych.

Kiedy VAT-R zostanie złożony Urząd Skarbowy ma obowiązek przyznać przedsiębiorcy status płatnika VAT. Często jednak zdarza się, że urzędnicy weryfikują tytuł prawny, który pozwala na wykorzystywanie lokalu w celach gospodarczych oraz adres prowadzenia działalności. Mogą również nie zezwolić na rejestrację czynnego podatnika VAT w momencie, gdy zachodzi podejrzenie o dokonywanie wyłudzeń, braku stawiennictwa na wezwanie Urzędu lub sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo, że proces jest darmowy, możliwe jest złożenie VAT-R z pomocą pełnomocnika, co związane jest z kosztem w wysokości 17 zł. Może również zdecydować się na potwierdzenie rejestracji, czyli wydatek rzędu 170 zł.

Czym jest wykaz podatników VAT?

To elektroniczna baza podatników VAT, tworzona na potrzeby udostępniania informacji o podmiotach, którzy zarejestrowani są jako płatnicy VAT. Wykaz ten zawiera informacje o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy czynni bądź zwolnieni, tych, którzy zostali wykreśleni z rejestru lub nie zostali zarejestrowani lub zostali przywróceni do wykazu jako podatnicy VAT. Bazę tę prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykaz podatników VAT zawiera informacje, takie jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • status podmiotu jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/ ponownie zarejestrowany),
 • status podmiotu jako podatnika VAT niezarejestrowanego/wykreślonego z rejestru,
 • numer REGON (jeśli nadano),
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli nadano),
 • adres siedziby – jeśli podmiot nie jest osobą fizyczną,
 • adres miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania,
 • dane osobowe tych, którzy stanowią skład organu z uprawnieniem do reprezentowania podmiotu wraz z numerami NIP lub PESEL (jeśli podmiot nie został zarejestrowany lub został wykreślony),
 • dane osobowe prokurentów wraz z numerem NIP lub PESEL (jeśli podmiot nie został zarejestrowany lub został wykreślony),
 • imię i nazwisko bądź nazwę firmy wspólnika wraz z numerem NIP lub PESEL (jeśli podmiot nie został zarejestrowany lub został wykreślony),
 • datę rejestracji, odmowy lub wykreślenia z rejestru, a także moment przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną, związaną z wykreśleniem z rejestru, przywróceniem
 • numery rachunków imiennych SKOK, otwartych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik jest zarejestrowany lub przywrócony do spisu podatników VAT.

Chcesz zasięgnąć więcej porad, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej? Zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami. Jeśli chcesz zasięgnąć porady – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.