Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Relacje biznesowe

Na czym polega windykacja wierzytelności?

Windykacja to procedura odzyskiwania długów – często jedyny sposób na wyegzekwowanie płatności. Czym dokładnie jest, na czym polega takie postępowanie windykacyjne i jak ono przebiega?

Czym jest windykacja należności?

Windykacja, a ściślej mówiąc – postępowanie windykacyjne – związane jest z zaległościami płatniczymi. Rozpoczyna się w momencie, kiedy zobowiązanie podmiotu nie zostanie zwrócone w wyznaczonym terminie, a co więcej – dłużnik będzie unikał dokonania zapłaty. Windykacja to określone czynności prawne, których zadaniem jest zmotywowanie osoby zadłużonej do spłacenia należności, które zaciągnął.

W przypadku podmiotów gospodarczych najczęściej stosowana jest windykacja faktur za zakupiony towar lub usługę. Umożliwia to eliminację zatorów płatniczych, które mogą skutkować utratą płynności finansowej przedsiębiorstw. Wobec osób fizycznych natomiast prowadzona jest windykacja długów, związanych z niespłaconymi pożyczkami, kredytami czy też rachunkami.

Rodzaje windykacji

Ze względu na postępowanie z dłużnikiem – windykacja może przybrać dwa modele rozwiązania:

  • windykacja miękka – łagodna grupa działań w celu ściągnięcia długów, która polega najczęściej na podejmowaniu próby dodzwonienia się do dłużnika, kontaktowanie się za pośrednictwem SMS-ów z informacją przypominającą o konieczności spłaty zadłużenia,
  • windykacja twarda – dochodzi do niej wówczas, kiedy windykacja miękka nie poskutkowała. Zazwyczaj w tym momencie wierzyciel zdaje sobie sprawę, iż dłużnik nie wykazuje chęci do polubownego rozwiązania sytuacji lub nie ma wystarczających środków finansowych na spłatę długu. Zostaje wpisany na listę dłużników, a sprawa kończy się na postępowaniu sądowym.

Ze względy na ścieżkę prawną, windykacja może być podzielona na:

  • windykację polubowną – opiera się ona na negocjacjach i wysyłce pism, w postaci wezwań do zapłaty. Przeprowadzana jest przez specjalistyczne firmy windykacyjne,
  • windykację sądową – po skierowaniu wezwania do zapłaty, dalsze działania odbywają się w sądzie. Ich celem jest uzyskanie nakazu zapłaty w postaci prawomocnej, a to z kolei jest podstawą do wszczęcia windykacji komorniczej,
  • windykację komorniczą – ostatni etap postępowania windykacyjnego. Przeprowadza ją komornik sądowy.
Jak wygląda proces windykacji?

Proces windykacji podzielony jest na 5 etapów:

Powstanie zobowiązania

Dłużnik spóźnia się z dokonaniem spłaty wobec wierzyciela. Pierwsze czynności windykacyjne podejmowane są po 60 dniach od upływu terminu spłaty, określonego na fakturze. Może jednak zdarzyć się tak, że wszczęcie postępowania następuje dużo szybciej, np. po 14 dniach od terminu płatności.

Postępowanie polubowne

To podstawowy i pierwszy etap egzekwowania spłaty długu, którego nie można pominąć. Zanim podjęta zostanie decyzja o złożeniu wniosku w sądzie – należy udowodnić, że podjęta została próba rozwiązania problemu w sposób ugodowy. Windykacja polubowna polega na kontakcie z dłużkiem i ustaleniu nowego terminu spłaty. Pozwala to na uniknięcie procesu sądowego, w przypadku dłużnika – wyjście z zadłużenia, minimalizację kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego (dla dłużnika – to kolejny koszt). Ponadto, w przypadku porozumienia się z wierzycielem – klient nie trafi do Krajowego Rejestru Dłużników, co utrudniłoby mu otrzymanie w przyszłości kredytu.

Postępowanie sądowe

Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci do polubownego rozwiązania problemu – należy skierować sprawę na drogę sądową. Udowodnienie przed sądem braku kontaktu z dłużnikiem zadziała na korzyść wierzyciela. Windykacja sądowa rozpoczyna się od złożenia pozwu o zapłatę w sądzie. Od tego momentu należy poczekać na tytuł wykonawczy, co trwa do 4. tygodni.

Postępowanie klauzulowe

Początkowo sąd musi wydać nakaz zapłaty, niezbędny do rozpoczęcia postępowania komorniczego. Jeśli dłużnik nie wniesie sprzeciwu w określonym terminie – wyrok uprawomocnia się i posiada klauzulę wykonalności.

Postępowanie egzekucyjne

Następuje wówczas, gdy komornik otrzyma wniosek o rozpoczęcie egzekucji. W tym momencie wydany przez sąd wraz z klauzulą wykonalności nakaz zapłaty jest niezbędny. O działaniach komornika decyduje wierzyciel. Roszczenie może być egzekwowane przez zajęcie części jego majątku lub wynagrodzenia.

Windykacja należności – samodzielnie czy z firmą?

Firma windykacyjna może być niezbędna, jeśli dłużnik ignoruje próby kontaktu, które podejmuje wierzyciel. Instytucja taka ma prawo zastosować każdą metodę, która wymieniona była wcześniej. Może także, w imieniu wierzyciela, skierować sprawę do sądu i nadzorować postępy działania. Usługi firm windykacyjnych są płatne w postaci prowizji od egzekwowanej kwoty.

Prawa i obowiązki windykatora

Głównym obowiązkiem windykatora jest podejmowanie działań w interesie wierzyciela. W związku z tym podejmuje on możliwe czynności, aby pomóc w odzyskaniu należności. Jego uprawnienia zależne są od pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone. Jeśli więc sposób odzyskania należności będzie określony jako polubowny – nie może on skierować sprawy do sądu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisami blogowymi, które pomogą Ci zrozumieć wiele kwestii finansowych w zakresie prowadzenia firmy. Interesuje Cię podjęcie współpracy w ramach faktoringu? Napisz do nas!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.