Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Podatek liniowy w działalności gospodarczej

Jedną z metod opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest podatek liniowy. Jego zastosowanie niesie z sobą wiele korzyści – nie jest to jednak opcja dla każdego. Czym jest podatek liniowy? Czym różni się od opodatkowania na zasadach ogólnych i kiedy stanowi opłacalną formę opodatkowania dla właścicieli przedsiębiorstw?

Podatek liniowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorców – podatek liniowy zawsze jest taki sam i wynosi 19%. To największa różnica między podatkiem liniowym, a tym płaconym na ogólnych zasadach, który wynosi 17% lub 32%, (stawka zależna jest od wysokości dochodu). Podatek liniowy jest więc korzystny dla przedsiębiorców, którzy cieszą się wysokimi dochodami.

Podatek liniowy – kiedy jest opłacalny?

Podatek liniowy jest opłacalny wówczas, gdy:

 • dochód roczny przekracza sumę w wysokości 100 tys. zł,
 • przedsiębiorca nie korzysta się z ulgi na Internet lub dzieci,
 • podatnik nie rozlicza się wraz z współmałżonkiem bądź jako samotny rodzic,
 • przedsiębiorca uzyskuje dochód ze źródeł dodatkowych, które nie stanowią działalności własnej, a rozliczane są zgodnie ze skalą podatkową

Ważne! Wymagane jest złożenie dwóch deklaracji rocznych.

Podatek liniowy – komu nie przysługuje?

Podatnicy, którzy uzyskali z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej bądź też mają prawo do zysku ze spółki nieposiadającej osobowości prawnej przychody, związane ze świadczeniem usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy jednakich, które podatnicy wykonywali lub nadal wykonują w danym roku podatkowym w stosunku pracy – nie mają prawa do rozliczenia podatkiem liniowym. Osoby te są zobowiązane do uiszczenia zaliczek od dochodu na podstawie skali podatkowej.

Podatek liniowy – korzyści i obowiązki

Jeżeli podatnik rozlicza się w formie podatku liniowego od osiągniętego przychodu – ma możliwość odliczyć wszelkie koszty jego uzyskania. To sprawi, że podstawa opodatkowania zmniejszy się – podatek będzie więc niższy.

Każdy przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania i zmienić ją w trakcie danego roku. Podczas zakładania działalności należy tę informację zawrzeć na wniosku CEIDG-1. Zmiana formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność możliwa jest do 20. dnia miesiąca, zakładając, że poprzedni miesiąc przyniósł pierwszy przychód. W tym celu wystarczy złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie.

Każdy, kto rozlicza się podatkiem liniowym za dany rok – ma obowiązek złożyć zeznanie o wysokości straty lub przychodu do ostatniego dnia kwietnia roku następnego na formularzu PIT-36L.

Księga przychodów obowiązkowa

Każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na wybór metody rozliczania – zobowiązana jest do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Na jej podstawie należy ustalić dochód, od którego ma być płacony podatek. Ważne, aby dotrzymać terminów składania deklaracji oraz dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek liniowy – zalety i wady

Wybór tej metody opodatkowania wiąże się z pewnymi zaletami, ale i wadami:

ZALETY:

 • stała, niezależna od wysokości uzyskanego dochodu stawka podatku (19%),
 • możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu od przychodu z działalności,
 • dochody, które opodatkowane są liniowo nie wpływają na wzrost stawki podatku od dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej (z 17% na 32%),
 • stała stawka podatkowa (19%) oraz brak kwoty zmniejszającej podatek wpływają na uproszczenie metody wyliczania podatku.

WADY:

 • brak możliwości łączenia dochodów z różnych źródeł,
 • brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem,
 • możliwość odliczenia jedynie tych strat, które poniesione są w związku z prowadzoną działalnością w latach poprzednich, składek społecznych opłaconych w roku podatkowym podatnika bądź też współpracownika,
 • możliwość odliczenia od podatku obliczonego według stawki liniowej jedynie opłaconych w danym roku podatkowym składek zdrowotnych,
 • brak możliwości odliczenia ulg: rehabilitacyjnych, za dzieci i Internet,
 • brak możliwości odliczenia kwoty, która wpłynęłaby na zmniejszenie podatku,
 • wybierając formę opodatkowania dochodu liniowo pod uwagę należy wziąć zwłaszcza dochód przewidywany, jak również ulgi, które przysługują podatnikowi.

Podsumowanie

 • podatek liniowy to jedna z form rozliczania się z fiskusem,
 • płacony jest od dochodu, czyli od nadwyżki przychodów nad kosztami,
 • podatek linowy jest korzystny w momencie, gdy dochody przedsiębiorstwa przekraczają pierwszy z przedziałów skali podatkowej,
 • wybór stawki liniowej związany jest z koniecznością prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.
Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.